Tidak ada pilihan untuk ke ahlian pekerjaan saya sebagai juru masak..